תפעול של מחלקות הגביה

אכיפת גביה עםמעקלים בעלי רקע ונסיון

קריאת מדי מים עם אפלקציות

שליחת הודעות בסמס והודעות הווטסאפ לתושבים